ေဒါက္တာဆလိုင္းထြန္းသန္းရဲ႕ စစ္အာဏာသိမ္းမႈအေပၚအျမင္

ျမန္မာစစ္တပ္အေနနဲ႔ တိုင္းျပည္အာဏာ သိမ္းယူထားတာကို စြန႔္လႊတ္ၿပီး ဖမ္ဆီးထားသူအားလုံး ျပန္လႊတ္ေပးဖို႔ အေမရိကန္ သမၼတ Joe Biden က ေတာင္းဆို၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ထိန္းသိမ္းထားသူေတြကို ခ်က္ခ်င္း ျပန္လႊတ္ေပးဖို႔နဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ ျပန္လည္ က်င္းသုံးဖို႔ ကုလသမဂၢ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီက တညီတၫြတ္တည္း ေတာင္းဆို Originally published at - https://burmese.voanews.com/a/5766547.html